Nieuwe SURFdrive-clients beschikbaar

10 OKT 2016

Er zijn nieuwe SURFdrive-clients beschikbaar. Je kunt versie 2.2.2 downloaden voor Windows en Mac OS X. Voor de Android-app staat versie 2.1.2 online, voor iOS versie 3.4.10. Installeer de nieuwste versie.

Update 27 oktober

We hebben geconstateerd dat bij een aantal gebruikers bij de desktop-client versie 2.2.2 per abuis de melding ‘backup detected’ verschijnt. Om misverstanden bij gebruikers te voorkomen, hebben we versie 2.2.2 offline gehaald en versie 2.1.1 opnieuw gepubliceerd. We raden iedereen aan versie 2.1.1 te gebruiken. Dit probleem is inmiddels opgepakt door de leverancier. In de volgende versie zal het dan ook opgelost zijn.

 

-- 

 

Verbeteringen SURFdrive-clients

De afgelopen weken hebben SURFdrive-ambassadeurs de nieuwe clients getest. Voor de desktop-client (Windows en Mac OS X) is versie 2.2.2 beschikbaar. Bij de app is voor Android versie 2.1.2 beschikbaar, en voor iOS versie 3.4.10. De volgende verbeteringen zijn doorgevoerd:

Windows en Mac OS X versie 2.2.2

  • Er zijn verbeterde gebruikersmeldingen over ignored files en conflictbestanden
  • Kleine bug fixes en verbeteringen zijn doorgevoerd 

Android versie 2.1.2

  • ‘Favorites’ is veranderd in ‘Available Online’
  • Er zijn nieuwe overlay icons beschikbaar
  • Kleine bug fixes en verbeteringen zijn doorgevoerd 

iOS versie 3.4.10 

  • Bestanden sorteren op alfabetische of chronologische volgorde is mogelijk
  • Kleine bug fixes en verbeteringen zijn doorgevoerd 
Laatste wijziging op 17 jan 2017